Voor ArboVooruit zijn naast de Bedrijfsarts, verschillende Arbo-kerndeskundigen werkzaam. Een Arbo-kerndeskundige wordt ook wel Arbodeskundige genoemd. Volgens artikel 14 van de Arbowet moet een werkgever zich laten bijstaan door één of meerdere arbo-kerndeskundigen.

De 3 Arbo-kerndeskundigen die in de Arbowetgeving worden benoemd zijn de:

 • Arbeidshygiënist (AH’er)
 • Veiligheidskundige (HVK’er)
 • Arbeids- en organisatiedeskundige (A&O’er)

Deze kerndeskundigen hebben meerdere taken, waaronder:

 • Uitvoeren of toetsen van de RI&E en daarover adviseren
 • Uitvoeren arbeidshygiënische metingen zoals meten van geluid, stof, dampen en fysieke belasting.
 • Opstellen van explosieveiligheidsdocumenten
 • Organisaties begeleiden bij verzuimreductie, duurzame inzetbaarheid en aanpak werkdruk, sociale veiligheid (pesten, discriminatie, agressie en seksuele intimidatie) en werkstress.
 • Geven van trainingen over de arbeidsrisico’s, inzetbaarheidsgesprekken, preventiemedewerker, vertrouwenspersoon en verzuimgesprekken.

Second opinion bedrijfsarts

Iedere werknemer heeft het recht op een second opinion. Dat betekent dat hij een andere bedrijfsarts mag raadplegen als hij het niet eens is met het advies van de behandelend bedrijfsarts.

Wanneer een second opinion?

Een werknemer kan een second opinion aanvragen als hij het niet eens is met bepaalde adviezen van de bedrijfsarts. Dit kan gaan om zaken als:

 • adviezen over verzuimbegeleiding, bijvoorbeeld wat de werknemer nog kan;
 • adviezen die in het open spreekuuraan bod komen;
 • bevindingen na een uitgevoerd arbeidsgezondheidskundig onderzoek, beter bekend als het preventief medisch onderzoek(PMO, of PAGO).

De second opinion gaat over de individuele, persoonsgerichte adviezen van de bedrijfsarts en niet over collectieve zaken als bijvoorbeeld het verzuimbeleid of de risico-inventarisatie.

Hoe werkt een second opinion bij ArboVooruit?

Alleen een werknemer kan een second opinion aanvragen. Als een werknemer een second opinion wenst, vraagt hij dit aan bij zijn bedrijfsarts. De bedrijfsarts mag dit verzoek niet weigeren, tenzij hiervoor zwaarwegende argumenten zijn. Voorbeelden hiervan zijn:

 • een conflict tussen werkgever en werknemer, waarbij de second opinion als instrument wordt ingezet;
 • de werknemer heeft geen concrete vraag;
 • als er al meerdere malen om een second opinion is gevraagd op hetzelfde advies.

 

In dat geval moet de bedrijfsarts kunnen motiveren waarom er geen second opinion komt. Gaat de bedrijfsarts wel akkoord met een second opinion? Dan bepaalt hij samen met de werknemer de vraagstelling voor de arts die de second opinion uitvoert.

Een BIG-geregistreerde bedrijfsarts van de Landelijke pool bedrijfsartsen voert in principe de second opinion uit, tenzij de werkgever andere afspraken heeft gemaakt. Vanzelfsprekend voldoen de bedrijfsartsen uit de pool aan de geldende regelgeving. De meest actuele lijst van bedrijfsartsen vindt u op www.bedrijfsartsensecondopinion.nl. De werknemer kan kiezen voor een specifieke bedrijfsarts die niet deelneemt aan de Landelijke pool bedrijfsartsen. In dat geval hoeft de werkgever de kosten niet te dragen. Heeft de werknemer een keuze gemaakt dan stuurt de bedrijfsarts met toestemming van de werknemer alle noodzakelijke informatie naar de second opinion arts. Het advies van de eerste bedrijfsarts blijft in principe van kracht.

Cookies op ArboVooruit
Wij en derden gebruiken cookies op onze website. We gebruiken cookies voor statistische, voorkeur en marketing doeleinden. Google Analytics cookies zijn geanonimiseerd. Je kan je voorkeuren wijzigen door op 'Verander opties' te klikken. Door op 'Accepteren' te klikken accepteer je het gebruik van alle cookies zoals beschreven in onze privacy-statement.
Noodzakelijke cookies
Noodzakelijke cookies helpen onze website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.
Voorkeurscookies
Voorkeurscookies zorgen ervoor dat de website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van je voorkeur of de regio waar je woont.
Statische cookies
Statistische cookies helpen ons begrijpen hoe de website wordt gebruikt, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren. Met deze informatie kunnen wij onze site blijven verbeteren voor optimaal gebruik.
Marketingcookies
Marketingcookies gebruiken we om relevante content en advertenties te tonen op andere websites die je bezoekt, die zijn toegespitst op jouw interesses.